BEZPŁATNE STUDIA DO WZIĘCIA

0
203

Uczniowie z mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny mają szansę ubiegać się o miejsce w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na studiach stacjonarnych I stopnia.

Na chętnych czekają trzy miejsca. Bezpłatnie studiować będzie można informatykę lub zarządzanie informacją. Dodatkowo studenci, którzy w tym roku podejmą naukę, będą ją mogli bezpłatnie kontynuować także na studiach II stopnia, pod warunkiem, że studia I stopnia ukończą z wynikiem co najmniej dobrym. Zgłaszać się można do 30 czerwca br.

Chcąc ubiegać się o bezpłatne miejsca na uczelni, trzeba spełniać kilka kryteriów. Kandydaci powinni być mieszkańcami Mazowsza i absolwentami szkoły ponadgimnazjalnej (nie mogą to być studenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie). Ponadto powinni wykazać się wymaganą minimalną średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią oceną z matematyki i informatyki/technologii informacyjnej nie niższą niż 4,3, a także pochodzić z rodzin o określonym dochodzie brutto na osobę (szczegóły w regulaminie).

Kandydaci chcący studiować w szkole powinni dostarczyć wymagane dokumenty – kwestionariusz osobowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, wykaz ocen lub kserokopię świadectwa dojrzałości, dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie) oraz kopię dowodu osobistego.

Już po raz czternasty samorząd województwa mazowieckiego proponuje młodym Mazowszanom trzy bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Do tej pory z oferty bezpłatnych studiów skorzystało 40 osób z całego Mazowsza. Studenci, którzy podejmą naukę w tym roku, podobnie jak ci, którzy rozpoczęli studia w poprzednim roku, będą je mogli bezpłatnie kontynuować także na studiach II stopnia. Jedynym warunkiem jest ukończenie studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca br. pod adresem:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa

Szczegółowe informacje, a także regulamin i kwestionariusz osobowy można uzyskać na stronie www.mazovia.pl w zakładce Komunikaty oraz pod nr tel. tel. (22) 59 79 421.