Biuro Poselskie w Wołominie

0
289
Jan Grabiec

Jan Grabiec, Poseł na Sejm VIII kadencji, Rzecznik Prasowy Platformy Obywatelskiej i klubu parlamentarnego PO 20 czerwca otwiera biuro poselskie w Wołominie. Jest to drugie, po Legionowie, biuro posła.

Jan Grabiec to doświadczony samorządowiec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a wcześniej starosta legionowski i wiceprezydent Legionowa. W listopadzie 2016 roku zdobył w okręgu podwarszawskim mandat Posła na Sejm RP.

Biuro poselskie w Wołominie zapewni mieszkańcom możliwość kontaktu z reprezentującym ich posłem. Powiat wołomiński jest największym powiatem w podwarszawskim okręgu wyborczym. Ma ogromny potencjał, ale też wiele problemów, które mogą być wspólnie rozwiązane przez samorządowców i administrację państwową – mówi Jan Grabiec. – Mam nadzieję, że współpraca z lokalnymi samorządowcami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami przyczyni się do rozwiązania problemów tego powiatu.

Biuro wołomińskie
ul. Wileńska 32
Czynne we wtorki w godzinach 13-16
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku pod numerem 22 766 25 32 lub 668448933

Jan Grabiec
Jan Grabiec fot. wikipedia

Biografia Jana Grabca

Jan Grabiec urodził się w 1972 roku w Legionowie. Magister filozofii ze specjalnością etyka na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) do 2002 roku był pracownikiem Instytutu Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W 1998 r. został najmłodszym radnym Rady Miasta Legionowo, obejmując w trakcie kadencji funkcję przewodniczącego komisji oświaty, a następnie przewodniczącego rady miasta. Radnym był do 2002 roku, kiedy to został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowa, odpowiadał między innymi za edukację, kulturę, promocję i sport. W 2006, 2010 i 2014 wybierany do rady tamtejszego powiatu i na urząd starosty.

Jako starosta legionowski został wiceprzewodniczącym konwentu powiatów na Mazowszu. Reprezentował powiaty w Zespole Administracji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Radzie Rynku Pracy, a także Wojewódzkiej Radzie do Spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Samorządowymi doświadczeniami dzielił się podczas konferencji Trybunału Konstytucyjnego i Uczelni Łazarskiego na temat „Finanse Komunalne a Konstytucja” , Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP na temat: „Samorządność filarem kapitału społecznego” oraz Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, a także podczas Kongresu Regionów w 2012 r., debata „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej (2014-2020) i samorządowe implikacje finansowania zadań i rozwoju samorządów”.
Publikował m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Samorządu i Administracji.
4 sierpnia 2015 r. powołany przez premier Ewę Kopacz na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

W wyborach do Sejmu RP w 2016 roku uzyskał w okręgu podwarszawskim 10 929 głosów i został posłem na Sejm.