Drogi dofinansowane

0
196

Przedstawiciele Dąbrówki, Jadowa, Poświętnego, Radzymina i Strachówki podpisali wczoraj umowy z Marszałkiem województwa na dofinansowanie dróg lokalnych.

Wczoraj (14 lipca) 19 mazowieckich samorządów podpisało umowy na blisko 29 mln zł unijnego dofinansowania do budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Wśród szczęśliwych wójtów i burmistrzów są także reprezentanci powiatu wołomińskiego.

W sumie na całym Mazowszu łączne dofinansowanie w wysokości blisko 174 mln zł otrzyma 120 gmin i powiatów. Zrealizowanych zostanie ponad 240 inwestycji na drogach lokalnych. Środki pochodzić będą z działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zdjęcia: mazovia.pl

W ramach naboru prowadzonego przez urząd marszałkowski zgłoszono 792 wnioski na łączne dofinansowanie przekraczające 567 mln zł. Szansę na dofinansowanie miały inwestycje prowadzone przez gminy i powiaty na drogach lokalnych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej lub łączących się z drogami o wyższej kategorii. Łączne dofinansowanie dla jednego beneficjenta nie mogło przekraczać 3 mln zł.

Adam_Struzikmarszałek Adam Struzik:

Drogi lokalne, zwłaszcza na wsiach i małych miasteczkach ciągle wymagają dużych nakładów finansowych. Do niedawna gminy mogły uzyskać wsparcie w tym zakresie z funduszy unijnych w ramach RPO WM. Niestety, w nowej agendzie wsparcie otrzymać mogą jedynie drogi wpisane do sieci TEN-T. Szansą dla samorządów lokalnych okazały się więc środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zainteresowanie dofinansowaniem było bardzo duże. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło ponad 790 wniosków. Cieszę się, że możemy pomóc lokalnym samorządom w realizacji tak ważnych dla wszystkich mieszkańców inwestycji.