Granica w Gminie Kampinos

0
249

Odmieniona Granica w Gminie Kampinos zaprasza na nowy sezon turystyczny

W ubiegłym roku, a także w pierwszych tygodniach tego roku w Granicy trwały intensywne prace restauratorskie związane z remontem skansenu, budową ścieżki rekreacyjnej, rewitalizacją Alei III Tysiąclecia jak również budową wieży widokowej. Efekt końcowy jest wyjątkowo udany co pokazują zdjęcia.

Stare i zniszczone pokrycia dachowe budynków skansenu zostały wymienione. Uporządkowano obejścia, wymieniono ogrodzenie Chaty Kampinoskiej, oddano do użytku wieżę widokową z której można podziwiać piękne krajobrazy Kampinoskiego Parku Narodowego. Poza tym przygotowano ścieżkę rekreacyjną, gdzie na zainstalowanych urządzeniach treningowych można poprawić kondycję i siłę swojego organizmu. Granica jest odmieniona i zyskała przez to nową atrakcyjność dla turystów. Nowy sezon wycieczek pieszych i rowerowych przed nami. Bez wątpienia wielu turystów i gości będzie odwiedzało Granicę, a dzięki przeprowadzonym inwestycjom miejsce to może na nowo zadziwiać i urzekać.

Dla dobra przyrody i satysfakcji turystów

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów to ważny punkt na mapie atrakcji turystycznych KPN. Jest miejscem od lat znanym i lubianym przez turystów, którzy odwiedzają park. Świadczy o tym liczba 65 tys. osób corocznie odwiedzających ten ośrodek. Do tego należy także doliczyć turystów przemierzających szlaki turystyczne przebiegające w pobliżu. W 2014 r. zakończono modernizację parkingu oraz zagospodarowanie polany wypoczynkowej. We wrześniu minionego roku zakończono budowę prawie 8-metrowej wieży widokowej wraz z prowadzącą do niej kładką i pomostem nad Kanałem Olszowieckim. Wieżę zlokalizowano w takim miejscu, by umożliwiała obserwację terenów o wysokich walorach krajobrazowych – kompleksu malowniczych łąk położonych u podnóża skarpy pradoliny Wisły. Teren ten jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Połączona z wieżą kładka umożliwia turystom i odwiedzającym eksplorację terenów podmokłych tzw. Olszowieckiego Błota, co było dotychczas niemożliwe. W ramach projektu został również wyremontowany skansen budownictwa puszczańskiego. Obiekty wchodzące w jego skład, będące przykładem tradycyjnego ludowego budownictwa rejonu Puszczy Kampinoskiej, od 1985 r. uznane są za zabytek. Dotychczasowy stan techniczny nie pozwalał na ich udostępnianie. Obecnie, po odnowieniu i remoncie będą służyły prowadzeniu edukacji ekologicznej, skierowanej głównie na uświadomienie, że wiejskie zagrody to także siedlisko życia synantropijnych gatunków roślin i zwierząt, a tradycyjna gospodarka rolna sprzyja ochronie przyrody. Częścią projektu jest także wykonana ścieżka rekreacyjna, na której umieszczono urządzenia do ćwiczeń, rozwijających sprawność fizyczną i poprawiających koordynację ruchową.

Dębowa Aleja III Tysiąclecia

Ostatnim elementem projektu jest rewitalizacja Alei III Tysiąclecia, w której od ponad 15 lat znane osoby sadzą pamiątkowe dęby. Pierwsze dęby posadzili: prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Prymas Polski – kardynał Józef Glemp oraz Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Jan Szyszko. Kolejne drzewa sadzone były przez ludzi świata nauki, polityki, dyplomatów, przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną przyrody, propagowaniem turystyki a także samorządy. Ostatni dąb został posadzony kilka miesięcy temu przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Aleja III Tysiąclecia stanowi ścieżkę spacerową o długość ok. 400 m przebiegającą od Muzeum wzdłuż skansenu w stronę drogi prowadzącej do parkingu. W ramach prowadzonych w 2015 r. prac wykonano wymianę ogrodzeń, tablic wejściowych, odnowiono miejsca wokół dębów.
Całkowity koszt projektu zrealizowanego w latach 2013 -2015 to 4 877 302,12 zł. Projekt sfinansowany przez EFRR (w ramach POiŚ) i WFOŚiGW i Fudusz Leśny PGL Lasy Państwowe.

Kampinoski Park Narodowy
Urząd Gminy Kampinos