I etap wodociągu w Łąkach uruchomiony

0
242

Radzymin, grudzień 2015 – w sobotę 5 grudnia podczas symbolicznej uroczystości uruchomiono pierwszy etap wodociągu we wsi Łąki. Mieszkańcy ulic, w których położono już wodociąg, mogą przyłączać się do sieci, aby korzystać z wody wysokiej jakości. Inwestorem budowy wodociągu jest gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie.

Symbolicznego „odkręcenia kurka” w nowym hydrancie w Łąkach dokonali: Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki, Sołtys Łąk Leszek Jankowski i Małgorzata Klimkiewicz-Król, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie (PWiK).

Burmistrz Krzysztof Chaciński podkreślił:

Uruchomienie wodociągu w Łąkach pokazuje, że gminne inwestycje są realizowane zgodnie z planem. Nie poprzestajemy na Łąkach, chcemy dalej rozbudowywać sieć wodociągów w Gminie: w 2016 roku będziemy projektować kolejne odcinki sieci wodociągowej dla Emilianowa i Rudy. W kolejnych etapach, po zwodociągowaniu Rudy, możliwa będzie rozbudowa sieci w Załubicach i Borkach.

Aby doprowadzić wodę dobrej jakości do Łąk, wybudowano do tej pory 6,5 km wodociągu. W sumie jego docelowa długość wyniesie blisko 8 km. Do zadań PWiK należy wykonanie sieci wodociągowej, natomiast po stronie mieszkańców pozostaje podłączenie budynków do sieci. Oznacza to, że każdy z właścicieli nieruchomości powinien zlecić uprawnionemu wykonawcy wybudowanie przyłącza wodociągowego, tj. odcinka od sieci do zestawu wodomierzowego. Podstawą budowy przyłącza jest uzgodniony w PWiK projekt przyłącza wodociągowego.
W ramach niniejszej inwestycji dostęp do sieci wodociągowej uzyska ok. 130 budynków. Przedsięwzięcie otworzy również możliwości zwodociągowania tych ulic w Łąkach, które są własnością osób prywatnych i dla których na chwilę obecną PWiK nie ma praw dysponowania gruntem na cele budowy i eksploatacji sieci.

Budowę sieci wodociągowej dla wsi Łąki rozpoczęto w lipcu 2015. Zakończenie całości inwestycji jest planowane na koniec lipca 2016 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 1,8 mln zł. Wykonawcą prac wodociągowych jest firma TEL-BUD Sp. z o.o. z Wołomina.

Ulice objęte inwestycją:
Wodociąg w Łąkach jest już zbudowany w ulicach: Weteranów, Sasankowej, Poligonowej, Konika Polnego, Biedronki, Runa Leśnego, Pasikonika. W II etapie inwestycji zostaną dołączone ulice: Leśnej Jagody, Zajęcza, Babiego Lata, Cisowa, Fiołkowa, Bukowa.

Informacja prasowa Gminy Radzymin