Łącznik do S8 – wspólne stanowisko

0
212

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski poinformowali o podpisaniu wspólnego stanowiska z partnerami społecznymi w sprawie budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 635, łączącego Wołomin z trasą S8.

DW635 Porozumienie podkreśla wspólne cele wszystkich zainteresowanych stron oraz ich wolę w dążeniu do podnoszeniu komfortu życia mieszkańców i skutecznego rozwiązania problemów związanych infrastrukturą drogową na terenie miejscowości Nowy Janków. Jednocześnie samorządy zobowiązały się do inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury drogowej w Nowym Jankowie i Czarnej.

We wspólnym stanowisku podkreślono, że priorytetem wszystkich zainteresowanych stron było i jest podnoszenie komfortu życia mieszkańców Nowego Jankowa, Gminy Radzymin i Powiatu Wołomińskiego. Zgoda co do wspólnych celów umożliwiła wypracowanie porozumienia i partnerską rozmowę. Uzgodniono dalsze partnerskie zasady współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami społecznymi i mieszkańcami, przy czym władze samorządowe zobowiązały się do konsultowania kluczowych kwestii, związanych z rozwojem Nowego Jankowa, ze stroną społeczną i do zapraszania na spotkania organizacyjne. Pod porozumieniem podpisali się przedstawiciele władz samorządowych oraz partnerzy społeczni, działających w ramach Towarzystwa na Rzecz Środowiska.

S8Budowa drogi wojewódzkiej 635 w planowanym obecnie przebiegu od miejscowości Czarna do węzła Wołomin na trasie S8 sprzyja wspólnym celom w zakresie komfortu życia mieszkańców. Strony zgodziły się, że budowa pozwoli uniknąć wielu problemów dla mieszkańców Nowego Jankowa, które wystąpiłyby, gdyby ruch pojazdów odbywał się przez miejscowość, a nie nową drogą 635. W związku z tym partnerzy społeczni zobowiązali się do dążenia do wybudowania drogi 635 poprzez wycofanie wszelkich skarg i odwołań w toczących się postępowaniach administracyjnych, dotyczących drogi 635.

Równolegle samorządy zobowiązał się do poprawy istniejącej infrastruktury drogowej w Nowym Jankowie i w Czarnej, w tym do wykonania chodnika w Nowym Jankowie, a także nakładek asfaltowych w Nowym Jankowie i w ulicy Gościniec, biegnącej przez Nowy Janków i Czarną. Gmina Radzymin zobowiązała się również do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Jankowie. Czas przygotowania i realizacji tych inwestycji, podnoszących komfort życia mieszkańców Nowego Jankowa, jest przewidywany na okres 2-3 lat, tak aby samorządy mogły podjąć i wdrożyć odpowiednie decyzje budżetowe i organizacyjne.

TREŚĆ POROZUMIENIA W PDF