Ponad 3,7 mln zł z UE na e-usługi w Szpitalu w Wołominie

0
247

Już w drugiej połowie 2018 r. w szpitalu powiatowym w Wołominie personel, ale także pacjenci szpitala będą mogli korzystać z nowych usług informatycznych. Wdrożone zostaną platformy e-usług medycznych oraz nowy system informatyczny. Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu blisko 3,7 mln zł unijnego dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 na realizację projektu dotyczącego e-zdrowia. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie Andrzej Gruza.

Ułatwienia dla pacjentów

Dzięki funduszom unijnym w drugiej połowie 2018 r. w szpital powiatowy w Wołominie czeka wiele zmian. Pacjenci i personel medyczny będą mogli korzystać z szerokiego zakresu e-usług medycznych. Nowy portal internetowy umożliwi świadczenie ośmiu usług elektronicznych. Część z nich skierowana będzie do pacjentów, a część do personelu szpitala. Skorzystać będzie można m.in. z takich usług jak: e-rejestracja z powiadomieniami, e-kolejka, czyli elektroniczna lista oczekujących a także e-recepta. Planowane działania zakładają szereg udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących – na terenie szpitala powstanie stanowisko z usługą e-tłumacz, dzięki której osoba niesłysząca będzie mogła załatwić sprawę za pomocą języka migowego.

Rozbudowane zostaną również Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Pozwoli to na przyspieszenie i ułatwienie dostępu do pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, przebiegu jego leczenia i skróci czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych. Wprowadzone systemy umożliwią też szybsze konsultacje medyczne z lekarzami z innych ośrodków medycznych. Z efektów projektu oprócz pacjentów i personelu skorzysta także partner projektu – Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce. Lekarze z jednostki partnerskiej otrzymają dostęp do pełnej informacji o przebiegu leczenia pacjenta w przychodniach przyszpitalnych i szpitalu. Możliwe będzie zlecanie dowolnych badań, a następnie elektroniczny podgląd wyników.

Ułatwienia w zarządzaniu szpitalem

Dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury informatycznej, poprawi się komunikacja pacjentów z placówką, a także komunikacja wewnętrzna między personelem. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwolą na usprawnienie zarządzania placówką oraz zasobami ludzkimi. Będą w tym pomocne usługi takie jak e-kadry i e-szkolenia. Szpital będzie łatwiej identyfikował koszty oraz pracę personelu, a wszystkie dane gromadzone w placówce zostaną zabezpieczone.

 

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia
Beneficjent: Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Całkowita wartość projektu: 4 731 613,50 zł
Kwota dofinansowania: 3 785 290,80 zł
Działanie: 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza