Rekordowa liczba miejsc w przedszkolach w Radzyminie

0
197

Gmina Radzymin na nadchodzący rok szkolny 2016/2017 zaoferuje swoim mieszkańcom aż 1185 gminnych miejsc w przedszkolach, z czego aż 770 to miejsca z opieką całodzienną. Jest to ponad połowę więcej niż w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 i przeszło dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina:

Osiągamy ten rekordowy wzrost dzięki trwającym inwestycjom w gminne obiekty przedszkolne oraz dzięki dobrej współpracy z przedszkolami niepublicznymi. Liczba mieszkańców stale rośnie, w Radzyminie przybywa młodych rodzin z małymi dziećmi, dlatego najważniejsze dla mnie jest, aby stale poprawiać warunki edukacji przedszkolnej i szkolnej dla naszych dzieci. Budujemy nowe przedszkola w Radzyminie, w Słupnie i oddział przedszkolny w Załubicach, ale te inwestycje to nie wszystko. Współpracujemy już z czterema przedszkolami niepublicznymi z terenu Gminy, w których na przyszły rok wykupiliśmy ponad 280 całodziennych miejsc. Mieszkańcy mogą z nich korzystać na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych.

Pozytywny efekt zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach był odczuwalny w Radzyminie już w bieżącym roku szkolnym, zaś przyszły rok 2016/2017 powinien być jeszcze lepszy. Dla wygody rodziców Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wspiera zarządzanie przedszkolami i szkołami w Gminie Radzymin, uruchomił specjalną stronę internetową, przez którą do 22 marca 2016 r. można zgłaszać nowych przedszkolaków: www.przedszkola-radzymin.nabory.pl. Na tej stronie znajduje się również wykaz placówek wraz z ilością miejsc dla poszczególnych grup wiekowych.

Jestem pewien, że gminne inwestycje edukacyjne – w tym w nowe miejsca w przedszkolach, a także inwestycje w nowe lub rozbudowywane szkoły – będą sprzyjać komfortowi życia mieszkańców i zwrócą się w przyszłości w postaci wzrostu poziomu życia i wykształcenia mieszkańców Gminy Radzymin – dodaje Burmistrz Krzysztof Chaciński.

Dynamika liczby miejsc przedszkolnych:

radzymin-miejsca-w-przedszkolach

Gmina Radzymin zwiększa ilość miejsc przedszkolnych dwutorowo: poprzez tworzenie miejsc w placówkach publicznych i wykup miejsc w przedszkolach niepublicznych. Połączenie tych dwóch rodzajów działań jest optymalnym rozwiązaniem. Z jednej strony Gmina dysponuje własnymi miejscami, a z drugiej – dzięki współpracy z przedszkolami niepublicznymi – może elastycznie wpływać na dostępność przedszkoli, nie ponosząc nadmiarowych kosztów budowy i utrzymania gminnych placówek. W przypadku wykupu miejsc w placówkach niepublicznych koszt dla Gminy wzrasta o około 170 zł miesięcznie na każde dziecko, gdyż Gmina i tak ma ustawowy obowiązek dopłaty do przedszkoli niepublicznych w wysokości 75% kosztów opieki nad każdym dzieckiem, czyli ok. 500 zł. (Według stawek na marzec 2016 r. całościowy koszt miesięcznego pobytu dziecka w placówce publicznej wynosi ok. 670 zł).

radzymin_nowe-przedszkole
Wizualizacja nowego przedszkola przy ul. Witosa w Radzyminie

Inwestycje w budowę przedszkoli publicznych w Gminie Radzymin

W Gminie Radzymin trwa budowa nowego publicznego przedszkola przy ul. Witosa w Radzyminie, przygotowanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach i budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Słupnie. Przedszkole przy ul. Witosa w Radzyminie ma zostać oddane do użytku na początek roku szkolnego 2016/2017, koszt jego budowy wynosi 4,8 mln złotych. Otwarcie placówek w Załubicach i Słupnie jest planowane na początek kolejnego roku szkolnego 2017/2018, zaś koszt każdej z nich to około 1,5 mln złotych. Wszystkie te inwestycje są długo wyczekiwane przez mieszkańców.