Sołtysi Poświętnego łączą się

0
232

Dnia 6 stycznia 2016r. w Woli Cygowskiej – zainteresowani Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich z Gminy Poświętne, spotkali się aby powołać stowarzyszenie, które będzie działać we wspólnym interesie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich jako przedstawicieli środowisk wiejskich dla dobra i rozwoju gminy Poświętne.

Po przedstawieniu założeń i celów stowarzyszenia oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do wyboru przewodniczącego spotkania i protokolanta. Następnie podjęto jednogłośnie uchwały o założeniu stowarzyszenia, o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia oraz wybrano przedstawiciela – Prezesa stowarzyszenia, którym został Marcin Skonieczny – sołtys Choin. Na zakończenie obrad przewodniczący przedstawił do podpisania listę założycieli stowarzyszenia. Wyżej wymienione stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i będzie zarejestrowane w Starostwie w Wołominie a działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r, Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Poświętne.

Siedziba i adres do korespondencji: Choiny 21, 05-326 Poświętne

 


Prezes Marcin Skonieczny wcześniej działał aktywnie w stowarzyszeniu „Nasza Sprawa”, które między innymi organizowało akcje promocji Jednomandatowych Okręgów Wyborczych oraz uczestniczyło w projekcie „Masz głos – masz wybór” na rzecz demokracji lokalnej.

Zapraszamy do lektury wywiadu z 2006 roku opublikowanego w Wieściach Podwarszawskich