Spotkanie Klubu Woyciechowskiego i Akcja PKB w Wołominie i powiecie

0
267

Spotkanie świąteczne członków i sympatyków Klubu im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego oraz wołomińskiego środowiska samorządowego było nie tylko okazją do składania życzeń i rozmów ale również miejscem oficjalnego zainaugurowania Akcji PKB – Patriotyzm Konsumencko-Biznesowy.

Akcja odwołuje się do idei patriotyzmu konsumenckiego i ma na celu zachęcanie społeczności do kupowania polskich produktów i usług lokalnych przedsiębiorców, a tym samym do wspierania lokalnej gospodarki i przez to tworzenia nowych miejsc pracy – mówił w imieniu Klubu Sylwester Jagodziński.  – Jest to w zasadzie akcja edukacyjna, niejako uświadamiająca i przypominająca o tym, co oczywiste: że naszymi wyborami produktów, usług, partnerów biznesowych przyczyniamy się do czyjegoś zarabiania pieniędzy. Chodzi nam o to, żebyśmy jako mieszkańcy pomyśleli tymi kategoriami, i brali również i to pod uwagę w dokonywaniu wyborów konsumenckich i biznesowych. Wspierajmy swoje inicjatywy jako mieszkańcy a szczególnie jako Polacy. Tak budujmy naszą zasobność – osobistą, zasobność gminy i bogactwo Państwa.

Jak będzie prowadzona akcja? W każdy możliwy sposób, będziemy przekazywali informacje o tej idei. A także wzajemnie wspierali tych, którzy pomogą ją propagować. Bo istotą akcji PKB – Patriotyzm Konsumencko-Biznesowy jest właśnie propagowanie IDEI !

/TK

 


Czytaj również:

PROMUJMY PATRIOTYZM KONSUMENCKO-BIZNESOWY  – Akcja PKB Klubu im. H.K. Woyciechowskiego

Przygotowani na rok zmian w Wołominie

 

Strona internetowa Klubu im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego – www.klubwoyciechowskiego.pl