X Jubileuszowa zbiórka Paczek

0
198

X Jubileuszowa zbiórka paczek wielkanocnych dla żołnierzy AK oraz polskich patriotów-kombatantów mieszkających na terenach dawnej RP, a obecnie Białorusi odbyła się w dniach 23-25 marca w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Dzięki hojności darczyńców zebrano rekordową ilość ponad 170 paczek.

Cieszymy się, że z roku na rok do zbiórki dołącza coraz więcej instytucji z całego województwa. Serdecznie dziękujemy szkołom, organizacjom oraz osobom prywatnym za okazanie wielkiego serca i przekazanie ogromnej ilości produktów spożywczych, produktów pierwszej potrzeby oraz kart świątecznych z życzeniami.

We współpracy z Konsulem RP na Białorusi, paczki zostaną w bezpieczny sposób przekazane naszym Rodakom a uroczyste ich przekazanie odbędzie się 6 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie.