Z ZEC Wołomin do PGNiG Termika

0
229

Wojciech Dąbrowski, dotychczasowy wiceprezes wołomińskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, został prezesem PGNiG TERMIKA SA.

pgnig-termika26 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG TERMIKA podjęło uchwały o zmianach w Zarządzie Spółki – odwołano Marka Deca – Prezesa Zarządu i Jacka Chodkowskiego – Członka Zarządu. Do Zarządu zostali powołani:

  • Wojciech Dąbrowski na stanowisko Prezesa Zarządu
  • Tomasz Wilczak na stanowisko Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych
  • Michał Machlejd na stanowisko Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych.

Wojciech Dąbrowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej Od 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Wcześniej pracował w administracji samorządowej, rządowej oraz jako doradca inwestycyjny i prawny. Zajmował się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z UE. Kierował zespołami ludzkimi przy realizacji projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji liniowych, kubaturowych oraz układów technologicznych w energetyce.

Czytaj też: