162 PROJEKTY Z POWIATÓW LEGIONOWSKIEGO, WOŁOMIŃSKIEGO I OTWOCKIEGO ZE WSPARCIEM SAMORZĄDU MAZOWSZA I UE

0
281

Modernizacja placów zabaw i budowa siłowni plenerowych, remonty strażnic i wiejskich świetlic czy przebudowa dróg gminnych i powiatowych – to tylko kilka ze 162 przedsięwzięć w powiatach legionowskim, wołomińskim otwockim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 5,2 mln zł. Dodatkowo 4 mln zł z UE władze regionu przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli udział także radni województwa mazowieckiego.

Sołectwa, działkowcy, drogi dojazdowe, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza – to kolejne działania dofinansowywane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia. – Każdego roku nasze programy wsparcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Pokazuje to, jak bardzo jest potrzebna taka pomoc finansowa. Wsparcie skierowane jest na konkretne działania, wskazane wcześniej przez gminy, powiaty i miasta. Inwestycje, które zostaną zrealizowane będą służyły mieszkańcom, poprawią jakość i komfort ich życia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

60 projektów sołeckich z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 60 inicjatyw sołeckich z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego. Jak zaznacza sołtys Czarnowca Krzysztof Marczak, jego sołectwo pomoc przeznaczy na modernizację oświetlenia ulicznego. – Połączenie tego wsparcia z innym sołeckim programem, z którego otrzymaliśmy środki, daje nam możliwość realizacji większej inwestycji. Nasza gmina nie dysponuje dużym budżetem, dlatego nie zawsze stać nas na realizację tych mniej pilnych przedsięwzięć, które są równie ważne dla naszych mieszkańców.

W powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymało 60 inicjatyw sołeckich z 18 gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz oraz Wołomin. Łączna wartość dotacji to ponad 577 tys. zł. W ramach programu można było uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

Lp.GminaPrzedsięwzięcieKwota dofinansowaniaPowiat
31DąbrówkaTermomodernizacja strażnicy OSP Chajęty10 000,00 złwołomiński 
32DąbrówkaDoposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele10 000,00 złwołomiński 
33DąbrówkaWymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnów7 500,00 złwołomiński 
34DąbrówkaBudowa placu zabaw w miejscowości Dręszew10 000,00 złwołomiński 
35DąbrówkaMontaż wiat przystankowych w miejscowości Karolew10 000,00 złwołomiński 
36JadówBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężówka10 000,00 złwołomiński 
37JadówModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki10 000,00 złwołomiński 
38JadówModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Warmiaki10 000,00 złwołomiński 
39JadówModernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Podbale6 195,00 złwołomiński 
40KlembówRozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew10 000,00 złwołomiński 
41KlembówZagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka10 000,00 złwołomiński 
42KlembówRozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów10 000,00 złwołomiński 
43KlembówModernizacja placu zabaw w Pasku10 000,00 złwołomiński 
44KlembówRozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki10 000,00 złwołomiński 
45PoświętneModernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica10 000,00 złwołomiński 
46PoświętneZagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna10 000,00 złwołomiński 
47PoświętneModernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki10 000,00 złwołomiński 
48PoświętneMontaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków10 000,00 złwołomiński 
49PoświętneMontaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów10 000,00 złwołomiński 
50PoświętneZagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne10 000,00 złwołomiński 
51RadzyminMontaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Arciechów, Gmina Radzymin10 000,00 złwołomiński 
52RadzyminZakup oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dybów Kolonia, Gmina Radzymin6 150,00 złwołomiński 
53RadzyminBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, gmina Radzymin10 000,00 złwołomiński 
54RadzyminModernizacja ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Załubice7 000,00 złwołomiński 
55RadzyminZakup oraz montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem w Sołectwie Wawrzyna, Gmina Radzymin10 000,00 złwołomiński 
56StrachówkaZagospodarowanie terenu w sołectwie Księżyki10 000,00 złwołomiński 
57StrachówkaWyposażenie placu wiejskiego w sołectwie Młynisko10 000,00 złwołomiński 
58TłuszczBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan10 000,00 złwołomiński 
59WołominBudowa oświetlenia w sołectwie Majdan10 000,00 złwołomiński 
60WołominBudowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna10 000,00 złwołomiński 

55 inwestycji – modernizacja remiz oraz nowy sprzęt i wyposażenie dla strażaków

Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. – Na nowy sprzęt czekają i strażacy, i mieszkańcy regionu. Nowoczesne wyposażenie usprawni pracę służb, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo Mazowszan. Pomagamy także modernizować strażackie remizy. Stan techniczny większości z nich wymaga naprawdę szybkiego remontu – dodaje.

W powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim dofinansowanie na remont strażnic i zakup profesjonalnego sprzętu w wysokości ponad 1,7 mln zł trafi do jednostek OSP na 55 inwestycji.

Lp.Gmina/MiastoNazwa OSPpowiatprzedmiot dofinansowaniakwota dotacji
36DąbrówkaŚlężanywołomińskimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
37DąbrówkaKuligówwołomińskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
38JadówMyszadławołomińskimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
39JadówJadówwołomińskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
40KlembówDobczynwołomińskimodernizacja strażnicy12 500,00 zł
41KlembówKlembówwołomińskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
42KobyłkaKobyłkawołomińskiremont strażnicy25 000,00 zł
43PoświętneTurzewołomińskiremont strażnicy25 000,00 zł
44RadzyminRudawołomińskimodernizacja  strażnicy25 000,00 zł
45RadzyminRadzyminwołomińskizakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, wyważacza do drzwi z pompą, przecinaka do pedałów, 4 szt. butli kompozytowych do aparatu powietrznego z pokrowcem18 650,00 zł
46RadzyminStare Załubicewołomińskizakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka16 396,00 zł
47StrachówkaBoruczawołomińskimodernizacja strażnicy25 000,00 zł
48TłuszczKozływołomińskimodernizacja strażnicy24 000,00 zł
49TłuszczJasienicawołomińskinowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą80 000,00 zł
50TłuszczJasienicawołomińskiśredni samochód ratowniczo-gaśniczy100 000,00 zł
51WołominWołominwołomińskiremont strażnicy25 000,00 zł
52WołominWołominwołomińskizakup 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 600,00 zł
53WołominZagościniecwołomińskizakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka19 980,00 zł
54ZielonkaZielonkawołomińskimodernizacja strażnicy9 500,00 zł
55ZielonkaZielonkawołomińskizakup kamery termowizyjnej18 000,00 zł

18 inwestycji ze wsparciem na ochronę gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim zrealizowanych zostanie również 18 inwestycji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Samorządy otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono ponad 1,4 mln zł. Jak podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, obszary rolnicze zasługują na szczególne wsparcie. – Na Mazowszu aż 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolnicze. Znajdziemy je również w okolicach stolicy. Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Poprawia to komfort życia na tych terenach i znacznie ułatwia pracę rolnikom – zauważa.

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego Mazowsza.

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi gminne:

L.p.BeneficjentPowiatPrzedsięwzięcieKwota dotacji
8DąbrówkawołomińskiPrzebudowa drogi gminnej nr 430102W Zaścienie – Karolew, Gmina Dąbrówka50 000 zł
9JadówwołomińskiPrzebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Szewnica110 000 zł
10KlembówwołomińskiBudowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85 m w miejscowości Nowy Kraszew100 000 zł
11PoświętnewołomińskiPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne)120 000 zł
12RadzyminwołomińskiModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady – III Etap70 000 zł
13StrachówkawołomińskiPrzebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Wielgi80 000 zł
14StrachówkawołomińskiPrzebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Miąski30 000 zł
15TłuszczwołomińskiPrzebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek od km 0+000.00 do km 0+440.00110 000 zł
16WołominwołomińskiPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w m. Mostówka w gminie Wołomin (dz. ew. nr 149) – etap I70 000 zł

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi powiatowe:

Lp.BeneficjentPrzedsięwzięcieKwota dotacji
1.Powiat OtwockiPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec gmina Kołbiel100 000 zł
2.Powiat WołomińskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz100 000 zł

24 samorządy ze wsparciem na ochronę powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim dofinansowanie otrzymają 24 projekty. Do samorządów trafi w sumie ponad 1,4 mln zł z budżetu Mazowsza. Na duże znaczenie inwestycji, które mogą być realizowane w ramach MlWOPiM MAZOWSZE 2021 wskazuje Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej. –To są ogromnie ważne sprawy. Nie tylko na dziś, ale na przyszłość. Im wcześniej zaczniemy dbać o powietrze i wodę, tym będzie łatwiej przyszłym pokoleniom. W tym roku wspieramy w sumie 209 przedsięwzięć, przekazując blisko 12 mln zł z budżetu województwa – dodaje radny województwa.

Lp.GminaPowiatKwota dotacjiPrzedsięwzięcie
2Dąbrówka UGwołomiński12 500,00 złPrzeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Dąbrówka
3Strachówka UGwołomiński72 877,00 złRewitalizacja terenów zielonych Strachówki poprzez odtworzenie istniejącego stawu wraz z jego zagospodarowaniem
4Kobyłka UMwołomiński200 000,00 złZagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce
5Tłuszcz UGwołomiński50 827,00 złPoprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w Tłuszczu
6Wołomin UMwołomiński50 000,00 złTworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin
8Marki UMwołomiński4 323,00 złZrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego! – kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza
9Klembów UGwołomiński125 000,00 złRewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza
10Poświętne UGwołomiński35 000,00 złRewitalizacja istniejących terenów zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Poświętnem
17Radzymin UGwołomiński26 543,00 złKrajobraz Kulturowy „Wierzby mazowieckie”
20Wołomin UMwołomiński52 511,00 złPrzeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin.
21Radzymin UGwołomiński35 000,00 zł„Czyste powietrze w Gminie Radzymin – nasza wspólna sprawa”
24Klembów UGwołomiński48 652,00 złUruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą