8 PROJEKTÓW Z PODREGIONU WARSZAWSKIEGO WSCHODNIEGO W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MAZOWSZA WYBRANYCH DO GŁOSOWANIA

0
225

Multimedialne ogrody, plenerowy festiwal filmowy, doświetlenie przejść dla pieszych czy warsztaty kulturalne – zakończył się kolejny etap drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Spośród 252 zgłoszeń pozytywną ocenę otrzymało 111 projektów, w tym 8 z podregionu warszawskiego wschodniego. O tym, które z nich zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy. Głosowanie ruszy 20 września. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł.

Do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty, w tym aż 182 w podregionach i 70 ogólnowojewódzkich. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 111 z nich, w tym 8 z podregionu warszawskiego wschodniego i to właśnie na nie mieszkańcy będą mogli oddać swój głos.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, kolejna edycja BOM pokazała, że mieszkańcy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu regionu, mają pomysły i chcą je realizować. – Nie jest to projekt łatwy, bo wymaga od zgłaszających dostosowania projektów do szeregu wymogów, zebrania podpisów, ale jak widać chęci nie brakuje. Mieszkańcy Mazowsza doskonale wiedzą, co jest potrzebne, co powinno być usprawnione czy odnowione. Wśród ocenionych pozytywnie projektów znalazły się zarówno te o charakterze inwestycyjnym, jak i te bardziej społeczne. Gratuluję wszystkim, których projekty przeszły do kolejnego etapu i życzę powodzenia podczas głosowania. Teraz wszystko w rękach mieszkańców.

8 projektów z podregionu warszawskiego wschodniego

W podregionach pozytywną ocenę otrzymały 83 projekty, w tym 8 z podregionu warszawskiego wschodniego. Ich wartość to w sumie ponad 3,3 mln zł. Już od 20 września mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na jedną z poniższych inicjatyw:

1„Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży powiatu mińskiego
2Warsztaty kulturalne i budowa stref sportu i sztuki dla pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
3Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
4Doświetlenie 3 przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Stanisławów
5Sztuki lubiane, a zapomniane
6Dobrze się widzieć! – doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie
7Muzyczna scena Otwocka i Wołomina (WiO muzyko WiO)
8Mazowiecki Plenerowy Festiwal Filmowy w Legionowie

28 projektów ogólnowojewódzkich

Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 28 o charakterze ogólnowojewódzkim. Ich wartość to w sumie ponad 7,3 mln zł. Wśród projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców znalazły się m.in.: tajemniczy ogród, młodzi reportażyści na tropie Olendrów, in vitro, różowa skrzyneczka czy rehabilitacja pocovidowa.

Budżet Obywatelski Mazowsza może także przyczynić się do minimalizowania społecznych skutków pandemii – mówi Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji urzędu marszałkowskiego. – Wśród projektów pozytywnie ocenionych są bowiem takie, których celem jest budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19 czy poprawa kondycji psychicznej młodych ludzi.

1Piknik Rodzinno-ekologiczno-historyczny w Lesie Bemowskim gm. Stare Babice – dz. Bemowo m.st. Warszawa
2Drugie życie mazowieckiej deszczówki
3Różowa Skrzyneczka
4Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie
5Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 804 na ul. Letniskowej w Pilawie, na odcinku od Al. Wyzwolenia do ul. Spacerowej w Pilawie
6Galos – śmiech to zdrowie
7Mama kierowca
8Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
9Młodzi reportażyści na tropie Olędrów – warsztaty dla młodzieży
10PO Covid-19 (owa) rehabilitacja lecznicza dla pacjentów po przebytej chorobie
11Z wizytą u Generała Pułaskiego
12Tajemniczy ogród – pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.
13Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim
14In vitro – nasza szansa na bycie mamą i tatą
15Wyprzedźmy depresję – pomóżmy młodym
16Bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Wola Rasztowska
17Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
18Wsparcie dla rodziców w czasie pandemii – warsztaty z psychologiem
19Gniazda dla bocianów białych i czarnych – ratujemy chronione gatunki
20Akcja informacyjno-edukacyjna „Diagnoza z twarzą”
21Dziedzictwo kulturowe Cecylii Plater-Zyberkówny
22Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie
23Zalesiańska siłownia plenerowa
24VeloMazovia Północ – rowerowy szlak północnego Mazowsza
25Dostosowanie lądowiska dla śmigłowców przy Mazowieckiem Szpitalu Specjalistycznym Sp. Z o.o. w Radomiu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 27.06.2021 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
26Spotkania rozwijające z ekonomistami – Ekonomia_tour
27Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym
28Edukacja na szlakach Mazowsza – warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych

Mieszkańcy zdecydują

O tym, które projekty zostaną zrealizowane zadecydują mieszkańcy Mazowsza. Głosować będzie można od 20 września do 10 października 2021 r. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden podregionalny. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów będą mogły oddać głos w siedzibie urzędu i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2022 r. Na ten cel władze regionu zarezerwowały 25 mln zł.

Radna Anna Brzezińska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, zwraca uwagę na dużą różnorodność zgłaszanych przez mieszkańców projektów. – Mamy propozycje z zakresu pomocy społecznej, ale też np. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budżet Obywatelski Mazowsza daje mieszkańcom realną szansę na wyrażenie swoich potrzeb i opinii. Zachęcam wszystkich do głosowania na zgłoszone projekty. To Państwo zadecydujecie o tym, które z nich zostaną zrealizowane.

Odwołania od oceny negatywnej

Projektodawcy, którzy nie zgadzają się z negatywną oceną ich projektów, mają prawo do złożenia odwołania. Należy je wnieść do zarządu województwa mazowieckiego, w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników oceny, czyli do 17 sierpnia br., w sposób odpowiadający zgłoszeniu projektu (za pośrednictwem systemu informatycznego, pocztą lub osobiście). Szczegóły dotyczące wynoszenia odwołań są opisane w rozdziale V uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego.

5 projektów realizowanych poza Budżetem Obywatelskim Mazowsza

Dodatkowo po szczegółowej analizie projektów, które nie spełniały wszystkich wymagań, zarząd województwa mazowieckiego wyłonił 5 o dużym społecznym znaczeniu i zarekomendował je do realizowania poza Budżetem Obywatelskim Mazowsza. Projekty, które będą realizowane z budżetu województwa mazowieckiego to:

Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej bom.mazovia.pl, a także na profilu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Wyniki tegorocznej edycji BOM zostaną ogłoszone do 15 października br.