Budżet jeszcze bardziej obywatelski

0
209

Podział na projekty miękkie i twarde, kategoryzacja na szkoły i pozostałe to tylko niektóre propozycje mieszkańców gminy Wołomin do przygotowywanego regulaminu Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Burmistrz Elżbieta Radwan postanowiła, że przygotowywanie nowego budżetu odbędzie się w ścisłej współpracy z mieszkańcami.

Spotkanie z mieszkańcami dotyczące nowego Budżetu Obywatelskiego odbyło się 29 lutego w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Przez około 2 godziny ponad 20 przybyłych osób rozmawiało o propozycjach do przyszłego regulaminu. Wśród uczestników spotkania, mieszkańców Wołomina byli przedstawiciele Rady Miejskiej, także młodzieżowej, rad osiedlowych i sołeckich, szkół, przedszkoli i rad rodziców. Zarząd Gminy reprezentowały: burmistrz Elżbieta Radwan i skarbnik Marta Maliszewska.

Uczestnicy spotkania zgłosili szereg propozycji i innowacji do nowego regulaminu. Najbardziej dyskutowaną kwestią okazał się wniosek o ograniczenie puli pieniędzy w budżecie z przeznaczeniem na projekty realizowane na terenie szkół, które część osób uznaje za faworyzowane względem innym projektów. Pośród pozostałych wniosków do regulaminu były m. in. możliwość do składania wniosków i głosowania osób zamieszkałych na terenie gminy – w tym od 16 roku życia, podział kwot w budżecie na projekty miękkie (nieinwestycyjne, czyli szkolenia, wydarzenia edukacyjne i kulturalne) oraz projekty twarde (inwestycyjne), głosowanie na jeden projekt, wykluczenie ze składania wniosków radnych i urzędników.

Wołomiński Budżet Obywatelski na rok 2017 procedowany jest przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie. Dla osób, które nie mogły przybyć na spotkanie, WKS przygotował krótka ankietę: WYPEŁNIJ