Forum Gospodarcze Powiatu Wołomińskiego

0
215

W czwartek 21 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie spotkali się na zaproszenie Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego przedsiębiorcy i samorządowcy. Celem współpracy w ramach Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego jest wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego rynku pracy.

Przewodniczącym FGPW został p. Tadeusz Redyk, przedsiębiorca z Radzymina.

Forum gospodarcze Powiatu Wołomińskiego zostało powołane zarządzeniem Starosty, jako organ pomocniczy w sprawach dotyczących bieżących zagadnień rozwoju społecznego i gospodarczego powiatu. W jego skład weszli reprezentanci organizacji skupiających lokalnych pracodawców, burmistrzowie i wójtowie, radni powiatowi i przedstawiciele Starosty. Skład Forum zaproponowali burmistrzowie i wójtowie oraz działające w powiecie organizacje środowisk biznesowych ( Wołomiński Klub Biznesu, Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Związek Kupców Powiatu Wołomińskiego, Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury i Izba Gospodarcza Powiatu Wołomińskiego). Spośród 47 osób oprócz przewodniczącego powołano 6 wiceprzewodniczących, którymi zostali: Elżbieta Radwan, Teresa Urbanowska, Jan Myszk, Ryszard Czarnecki, Paweł Bednarczyk, Roman Borowski. Sekretarzem został doradca starosty, Andrzej Siarna.

Podczas pierwszego spotkania przyjęto regulamin FGPW, a także dyskutowano o szansach i barierach rozwoju przedsiębiorczości w naszym powiecie. Na pierwszy plan wysuwały się kwestie związane z transportem, zaopatrzeniem w media (energia elektryczna, gaz), szkolnictwem i doradztwem zawodowym oraz wizerunkiem powiatu wołomińskiego i okolicznych gmin. Są to zdaniem osób biorących udział w dyskusji główne problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej i przyciąganiu nowych inwestorów. W opinii uczestników spotkania powinny powstać w ramach Forum zespoły tematyczne, które zajmą się konkretnymi dziedzinami.

Kolejne spotkanie, tym razem w szerszym gronie przedsiębiorców, odbędzie się 17 lutego w Zielonce.

źródło: Powiat Wołomiński