Gmina Tłuszcz w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

0
281

Do pierwszego etapu 25 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” zakwalifikowały się aż dwa budynki zlokalizowane na terenie Gminy Tłuszcz:

– Biblioteka w Jarzębiej Łące,

– budynek komunalny na os. Borki.

25 edycja konkursu została objęta Patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Budownictwa, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Związku Powiatów Polskich oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Zgodnie z regulaminem laureaci konkursu uzyskują prawo do uczestnictwa w pracach Kapituły Konkursu.

Głosowanie internetowe będzie trwało do 10 maja 2021 r. Na wymienione obiekty można zagłosować pod poniższymi adresami: