Gminy z dofinansowaniem na drogi?

0
196

Wczoraj poznaliśmy stateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie na drogi w roku 2017.

Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2017.

Do 20 grudnia 2016 roku ostateczna lista rankingowa zostanie zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do 31 grudnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Na liście znalazły się 37 wnioski powiatowe oraz 87 wniosków gminnych. Wśród potencjalnych dofinansowanych dróg mają szanse znaleźć się:

Gmina Tłuszcz (poz. 13)

Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 464 571,00; wartość: 2 929 142,73

Gmina Wołomin (poz. 14)

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 783 693,22; wartość: 5 567 386,45

Gmina Miasto Marki (poz. 18)

Rozbudowa ulicy Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 000 000,00; wartość: 10 357 878,91

Gmina Radzymin (poz. 21)

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin, wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ulicy Majowej Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 716 420,00; wartość: 5 432 841,48

Miasto Kobyłka (poz. 23)

Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 830 965,00; wartość: 3 661 931,68

Miasto Zielonka (poz. 27)

Budowa drogi gminnej nr 431248W w m. Zielonka na odcinku od km 0+599 do km 1+433 Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 187 438,00; wartość: 4 374 877,93

Miasto Ząbki (poz. 32)

Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach Wnioskowana kwota dofinansowania: 563 100,00; wartość: 1 126 200,00

Gmina Jadów (poz. 43)

Budowa ulicy Kościuszki w Urlach Wnioskowana kwota dofinansowania: 265 743,00; wartość: 531 487,60

Czytaj na stronie Wojewody

program-przebudowy-drog-lokal-2017