Konkurs plastyczny „Tęczowy Świat Krzysia”

0
197

            Organizatorem Konkursu plastycznego „Tęczowy Świat Krzysia” są Domy Dziecka w Równem „Małgosia” i „Jaś”, a pomysłodawcami są wychowawcy tej placówki Urszula i Robert Przesmyccy. Jego celem jest popularyzacja twórczości tragicznie zmarłego podopiecznego – Krzysztofa Karolkowskiego. Konkurs pomyślany jest tak, by był w jak największym stopniu związany z tym co robił młody artysta Krzyś, który sam siebie żartobliwie nazywał „Karolem Pikaso”.

          Zamysłem organizatorów było to, aby wzięli w nim udział podopieczni placówek, z którymi związany był Krzyś z terenu czterech sąsiadujących ze sobą powiatów: wołomińskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego oraz mińskiego. W konkursie tym wykorzystana jest technika, w jakiej najchętniej malował Krzyś, czyli pastele olejne. Tematami poszczególnych edycji konkursu były cykle tematyczne, jakie wykorzystywał w swojej twórczości chłopiec.

          Pierwsza edycja zrealizowana została w 2010 r. w rocznicę tragicznej śmierci Krzysia. Zorganizowany został on pod nazwą I Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Tęczowy Świat Krzysia” – tematyka dowolna.

          W 2011 r. Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski zdecydował się objąć patronat nad imprezą, w związku z tym rozszerzono teren, z którego napływały prace konkursowe, a także zmieniła ona trochę swoją nazwę na II Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Tęczowy Świat Krzysia” – Anioły. W 2012 r. odbył się III Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Tęczowy Świat Krzysia” – Koty, a w następnych latach tematami były: Papugi (2013 r.), Wiatraki (2014 r.), Sowy (2015 r.), Ryby (2016), Żaby (2017), Drzewa (2018), Motyle (2019). W latach 2020 i 2021, w związku z pandemią covid19, konkursy nie odbyły się.

          W tegorocznej edycji konkursu, tematem będzie „Moje miejsce na Ziemi”.

          We wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu nadesłane prace oceniane były przez niezależnych artystów plastyków i jednocześnie osoby profesjonalnie zajmujące się pracą z dziećmi, ale nie związane z placówkami, których uczniowie i wychowankowie nadsyłali swoje prace, co pozwoliło naszym zdaniem na zachowanie pełnego obiektywizmu w ich ocenie.

Dzięki naszym staraniom patronat nad Konkursem zdecydowali się objąć:

  1. Wojewoda Mazowiecki
  2. Marszałek Województwa Mazowieckiego
  3. Starostowie Powiatów: Wołomińskiego, Mińskiego oraz Węgrowskiego
  4. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
  5. Fundacja Przyjaciółka
  6. Stowarzyszenie „Pomóż dzieciom”
  7. Rödl & Partner

          Od wielu lat głównymi sponsorami nagród są: Fundacja Przyjaciółka, firma Rödl & Partner, Stowarzyszenie „Pomóż dzieciom” oraz Starosta Powiatu Wołomińskiego.

          To dzięki nim wszystkim możemy nagradzać laureatów cennymi nagrodami i wyróżnieniami, a rozdania nagród jest wielkim świętem zarówno dla nas, jak i naszych podopiecznych.

          Tęczowy Świat Krzysia z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, i co nas bardzo cieszy, z każdym rokiem wzrasta też poziom artystyczny nadsyłanych prac.

Karty zgłoszenia i materiały do konkursu w linku: http://domdziecka.org.pl/aktualnosci/10