Konsultacje w sprawie terenów przy kolei

0
202

W poniedziałek 7 grudnia w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 zostanie zaprezentowana dla mieszkańców „Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu istniejących ciągów komunikacyjnych kołowych i pieszych wzdłuż modernizowanej przez PKP PLK S.A linii kolejowej”.

Spotkanie ze społecznością lokalną rozpocznie się o godz. 17.00. Celem prezentacji będzie wniesienie uwag i wniosków mieszkańców do omawianego opracowania.