Na co idą pieniądze w Radzyminie

0
258

Gmina Radzymin jako jedna z pierwszych w regionie warszawsko-wschodnim przystąpiła do projektu „Na co idą moje pieniądze”. Efektem jest interaktywna prezentacja kategorii budżetowych, dzięki której podatnik sprawdzi, co gmina Radzymin sfinansuje z jego podatków w roku 2018. W przejrzysty sposób zapozna się również ze strukturą dochodów gminnego budżetu.

Od teraz każdy zainteresowany może uzyskać w prosty sposób przejrzystą informację, jak gmina Radzymin gospodaruje odprowadzanym przez mieszkańców podatkiem PIT. Wystarczy za pomocą specjalnego suwaka ustawić wysokość swoich zarobków, by błyskawicznie zobaczyć jaka część należnego podatku trafia do poszczególnych kategorii budżetowych. Prezentacja pokazuje z punktu widzenia mieszkańca, w jakim stopniu przyczynia się do rozwoju miasta i gminy, przeznaczając określoną kwotę pieniędzy na rozwój oświaty, transportu lub na administracje publiczną. Dane są dostępne w ujęciu dziennym lub miesięcznym.

Prezentacja wydatków i wpływów budżetowych gminy Radzymin dostępna jest pod adresem: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/radzymin

To szybki i przejrzysty sposób na zapoznanie się z finansami publicznymi gminy, który spełnia także funkcję edukacyjną i motywacyjną. W obrazowy sposób pokazujemy, na jakie cele publicznegmina wykorzystuje dochody z podatku PIT. Prezentujemy ścisłą zależność pomiędzy dochodami mieszkańców a stanem finansowym gminy, przez co chcemy także zachęcić do płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

– powiedział Artur Goryszewski, Skarbnik Gminy Radzymin.

Źródłem danych do prezentacji „Na co idą moje pieniądze” jest uchwała budżetowa gminy Radzymin. Planowane obecnie dochody gminy na 2018 r. wynoszą 139,6 mln zł, z czego ponad 24% to dochody z podatku PIT. Dane w prezentacji będą na bieżąco aktualizowane w przypadku, gdy Rada Miejska w Radzyminie podejmie decyzję o zmianach w uchwale budżetowej gminy Radzymin.

Przy opracowywaniu prezentacji wykorzystano informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został rozdzielony proporcjonalnie do poszczególnych kategorii gminnych wydatków z budżetu. Podatek wyliczany jest za pomocą skali podatkowej według stanu na dzień prezentacji budżetu. Odliczane są od niego koszty uzyskania przychodu oraz uwzględniane składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość podatku nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku. Partnerem merytorycznym projektu „Na co idą moje pieniądze” jest m.in. firmaPwC Polska.