Nienależnie pobrane kwoty

0
229

Szkoła Specjalna w Wołominie przy ul Miłej pojawia się w wynikach kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej. Kontrola dotyczyła prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi. Z informacji uzyskanych przez netKonkret wynika, że wynik nie jest pozytywny – chodzi o nienależnie pobrane kwoty subwencji oświatowej.

Kontrola dotyczyła roku 2012, kiedy dyrektorem placówki była Barbara Ciepielewska. Ówczesna dyrektor zakończyła pracę na stanowisku dyrektora w atmosferze skandalu. Jak informowały Wieści Podwarszawskie „Główne zarzuty stawiane dyrektorowi szkoły to m.in.: kierowanie placówką w sposób autorytarny, bezwzględny; brak realizacji przez dyrektora stałych obowiązków pedagoga szkolnego. Stosowanie szantażu wobec nauczycieli, straszenie utratą pracy; brak rozmów z nauczycielami dot. przydziałów godzin, nauczania indywidualnego. To także tworzenie podziałów wśród pracowników szkoły, łączenie klas (podczas nieobecności nauczyciela) i nieodnotowywanie tego faktu w księdze zastępstw; liczne działania represyjne wobec pracowników szkoły; krytykowanie i karanie nauczycieli za dobre oraz skuteczne inicjatywy przy stosowaniu innowacji pedagogicznych. Podważanie autorytetu nauczycieli oraz specjalistów; brak nadzoru nad wicedyrektorem, który często pozostawia swoją klasę innemu nauczycielowi; zły wpływ działań dyrektora na społeczność szkolną – jako zauważalne zarzuty w dalszej części dokumentu.(…)”

Dyrektor Ciepielewska została odwołana przez poprzedni Zarząd Powiatu w kadencji Starosty Piotra Uścińskiego po konsultacji z przedstawicielami Związku Zawodowego Solidarność i Kuratora Oświaty. Jak dowiedział się netKonkret niedawno Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wydał dokument z wynikiem przeprowadzonej kontroli, w którym w spisie ustaleń znajdują się szczegółowo opisane nieprawidłowości. Może to być dla byłego Zarządu powiatu kolejny argument potwierdzający słuszność podjętej decyzji.

Stosownie do treści ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , w przypadku, gdy ustalona dla jednostki samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od należnej, minister właściwy w drodze decyzji zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty. Zatem Starostwo Powiatowe w Wołominie będzie musiało zwrócić pieniądze. Według naszych informacji kwoty do zwrotu są znaczne, o czym pewnie wkrótce poinformuje starostwo.

Więcej w wydaniu drukowanym netKonkret.pl

Czytaj również: Nie ta forma, nie ten styl – Wieści Podwarszawskie, 9.03.2014