Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 – decyzja Wojewody o ZRID

0
171

10 lutego br. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał kolejne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinkach na terenie gmin: Kobyłka i Wołomin w powiecie wołomińskim. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gmin Kobyłka i Wołomin (odcinek od km 26+843 do km 31+970). Celem inwestycji jest m.in.  poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych, poprzez rozbudowę istniejącego układu drogowego.

Ponadto Wojewoda wydał w tym roku dwie decyzje zatwierdzające projekt budowlany
i zezwalające na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 643 na terenie gmin Zielonka, Kobyłka Wołomin. Jedna decyzja dotyczyła odcinka od km 26+012 do km 26+831 (decyzja wydana 17 stycznia br.), druga dotyczyła odcinka od km 25+155 do km 26+012 (decyzja wydana 28 stycznia br.).

Z wyrazami szacunku

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego