VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce

0
224
DCIM100GOPROGOPR0967.

Dnia 26 czerwca 2016 r. odbyła się uroczystość VII Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce, która rozpoczęła się mszą świętą w kościele WNMP w Strachówce odprawioną przez ks. Mieczysława Jerzaka. Następnie poczty sztandarowe, strażacy i goście przemaszerowali do sali OSP w Strachówce .

VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce

Uroczystego otwarcia zjazdu oraz powitania zaproszonych gości dokonał prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce dh. Piotr Wronka. Następnie odsłuchano hymnu związku i minutą ciszy uczczono pamięć druhów strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie trwania kadencji.

W zjedzie udział wzięli delegaci i przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Strachówka, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisja Rewizyjna, a także zaproszeni goście: zastępca komendanta PSP w Wołominie – mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, Wójt Gminy Strachówka – Piotr Orzechowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Strachówce w latach 2001-2011 dh. Stanisław Wronka, zarządy jednostek: OSP Borucza ,OSP Strachówka i OSP Równe. Dokonano na nim podsumowania pięcioletniej działalności ustępującego Zarządu oraz wybrano władze na nową kadencję.

Przewodniczącym Zjazdu została dha. Hanna Wronka, a sekretarzem obrad dha. Grażyna Wyrzykowska. Następnie przewodnicząca zjazdu zaproponowała wybrać prezydium zjazdu, do którego zaproszono: zastępcę komendanta PSP w Wołominie – mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysockiego, Wójta Gminy Strachówka – Piotra Orzechowskiego i dh. Stanisława Wronkę. Przeprowadzono głosowanie nad porządkiem i regulaminem obrad oraz składem komisji zjazdowych.

VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce
VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za kadencję w latach 2011-2016 złożył ustępujący prezes –dh. Piotr Wronka. Następnie dh .Henryk Sasin złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku, który z ramienia komisji postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

W części poświęconej dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Strachówka –mówił, że w okresie 5 lat dużo się zadziało, wyremontowano strażnice ,powstał nowy garaż strażacki ,świetlica. Podkreślił, że samorząd gminny wydatkował ok. 1 milion złotych. Po dyskusji i wystąpieniu dokonano wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego.

VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w StrachówceNowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP W Strachówce ukonstytuował się w składzie:

 • Prezes – dh. Piotr Wronka
 • Wiceprezes –dh. Henryk Sasin
 • Wiceprezes- dh. Piotr Orzechowski
 • Sekretarz – dh. Dawid Przyborowski
 • Skarbnik – dh. Adam Żółtek
 • Komendant Gminny –dh. Piotr Kosiński
 • Członek Zarządu – dh. Mieczysław Sasin
 • Członek Zarządu – dh. Jacek Wiśniewski
 • Członek Zarządu –dh. Jacek Ołdak

Do komisji rewizyjnej wybrano:

 • przewodniczący – dha. Karolina Łokietek
 • wiceprzewodniczący – dha. Grażyna Wyrzykowska
 • sekretarz – dha. Sylwia Sasin

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce wybrał przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh. Piotra Wronka oraz delegatem został dh. Piotr Orzechowski. Na koniec przewodniczący obrad podziękował uczestnikom zjazdu, zaproszonym gościom za przybycie.

Oprac. dha. Hanna Wronka

VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce