Wprowadzenie Z-cy Komendanta i Kierownika ds. kryminalnych w KP Ząbki

0
341

Asp. szt. Michał Król pełni od dziś funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ząbkach. Nowym kierownikiem ogniwa ds. kryminalnych w KP Ząbki został podkom. Rafał Łaszanowski.

W nowe obowiązki asp. szt. Król i podkom. Łaszanowski wprowadzeni zostali przez młodszego inspektora Leszka Czaplickiego – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie oraz podinspektora Dariusza Korzeń – Komendanta Komisariatu w Ząbkach. Podczas przejmowania nowych obowiązków przez policjantów obecny był Burmistrz miasta Ząbki Pan Robert Perkowski.

Od 4 kwietnia asp. szt. Michał Król dotychczasowy Kierownik ogniwa kryminalnego KP Ząbki objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu w Ząbkach. Na jego miejsce powołany został podkom. Rafał Łaszanowski , dotychczas specjalista Wydziału dochodzeniowo – Śledczego KPP Wołomin. Obaj policjanci w nowe obowiązki zostali wprowadzeni przez młodszego inspektora Leszka Czaplickiego – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie oraz Komendanta Komisariatu w Ząbkach – podinspektora Dariusza Korzeń. Gratulacje awansowanym złożył obecny podczas przekazana obowiązków Burmistrz miasta Ząbki Pan Robet Perkowski.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów zawodowych asp. szt. Królowi i podkom. Łaszanowskiemu.
ts.