„Debata o Bezpieczeństwie” w Poświętnem

0
190

Wójt gminy Poświętne i Komendant Powiatowy Policji w Wołominie serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Poświętne do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 8 grudnia bieżącego roku w godzinach 15:00-17:00 w Urzędzie Gminy Poświętne przy ul. Krótkiej 1. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej” jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciwi poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Zapraszamy mieszkańców gminy Poświętne do budynku Urzędu Gminy przy ulicy Krótkiej 1, gdzie już 8 grudnia 2015r w godzinach 15.00 – 17.00 odbędzie się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na terenie gminy Poświętne.

Tego samego dnia, już od godziny 14:30 w budynku Urzędu Gminy Poświętne mieszkańcy, będą mogli spotkać się z dzielnicowymi, z którymi będą mogli porozmawiać i przedstawić problemy związane z bezpieczeństwem w miejscu swojego zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Debacie” i spotkaniach z dzielnicowymi.

asp. szt. Tomasz Sitek – Oficer Prasowy KPP Wołomin

Plakat-Debata-Poswietne2015