Kolejne wsparcie z UE dla Radzymina

0
185

Budynki Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie przejdą gruntowną termomodernizację. Pomogą środki z UE. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma w sumie prawie 800 tys. zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk i burmistrz gminy Radzymin Krzysztof Chaciński. W spotkaniu uczestniczyła również radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.


W ramach inwestycji w obu budynkach ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, stropy i stropodachy. Wymienione zostaną również okna, a w urzędzie dodatkowo zamontowane zostaną nowe drzwi balkonowe oraz zmodernizowane zostaną instalacje c.o. i wentylacyjna. Oprócz tego zarówno w budynku OPS, jak i urzędu gminy zainstalowany zostanie System Zarządzania Energią. Wymienione będzie również oświetlenie wewnętrzne na oprawy LED. Zaplanowano także montaż instalacji fotowoltaicznej oraz paneli fotowoltaicznych.


Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzymin z zastosowaniem OZE
Beneficjent: Gmina Radzymin
Całkowita wartość projektu: 1 271 378,35 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 781 581,18 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna