Ponad 5,4 mln zł z budżetu Mazowsza dla powiatu wołomińskiego i otwockiego

0
207

Inwestycje drogowe poprawiające bezpieczeństwo w Wołominie i Nowych Załubicach oraz przebudowa przedszkola w Osiecku, to projekty których realizację umożliwi dofinansowanie od samorządu województwa. Wsparcie trafi też do czterech jednostek ochotniczej straży pożarnej. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięła też udział Anna Brzezińska, przewodnicząca sejmikowej komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Ponad 4,7 mln na realizację ważnych inwestycji

Fundusze z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego– jednego z autorskich programów wsparcia samorządu Mazowsza, pozwolą na realizację projektów, które przyczyniają się do polepszenia jakości życia mieszkańców. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk,to właśnie członkowie lokalnych społeczności najbardziej doceniają efekty inwestycji. – Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. To także coś, na co czekają mieszkańcy, którym zależy na przyjaznym, atrakcyjnym ale i bezpiecznym otoczeniu.

Rozbudowa i budowa drogi gminnej – ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą

Inwestycja drogowa będzie polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawieniu krawężników betonowych, budowie obustronnego chodnika z kostki betonowej, wykonaniu 77 zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej oraz wykonaniu wyniesionych skrzyżowań z ul. Kurkową, Partyzantów i Sokolą z kostki brukowej. W ramach modernizacji oświetlenia ulicy, stare oprawy zostaną zdemontowane, a na ich miejscu pojawi się oświetlenie LED. Powstanie ok. 800 m2 terenów zielonych.

Koszt inwestycji: 6 807 535,54 zł

Przyznana kwota dotacji: 4 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2021-2023

Modernizacja ulicy Bratniej w Nowych Załubicach

Prace będą obejmować: uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, stworzenie poboczy obustronnych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Łączna długość modernizowanego odcinka  to ok. 1,8 km2, planowana szerokość nawierzchni to 5,5 m, a poboczy 0,25 m.

Koszt inwestycji: 1 045 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 522 500,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkolnego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku

Budynek, który przeznaczony jest do remontu na potrzeby GOPS ma powierzchnię ok 100m2. Projekt zakłada przebudowę pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – budowę podjazdu, wyrównanie poziomów wszystkich pomieszczeń i zlikwidowanie progów oraz stworzenie odpowiedniego zaplecza sanitarnego. Wymienione zostaną okna, dach oraz instalacja elektryczna i centralne ogrzewanie. Budynek będzie docieplony, elewacja zewnętrzna odświeżona a ściany odnowione i pomalowane. W budynku pojawi się nowa podłoga.

Koszt inwestycji: 340 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 200 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2021 – 2022

Nowoczesne pojazdy, sprzęt i odzież ochronna dla OSP

Ponad 689 tys. zł trafi do czterech jednostek OSP z powiatu wołomińskiego i otwockiego. Jak podkreśla Anna Brzezińska, przewodnicząca sejmikowej komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, pozwoli to usprawnić pracę ochotników. – Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego czy pojazdów ratowniczych. Bezpieczeństwo strażaków i naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsze.

Lista dofinansowanych projektów – wsparcie dla OSP

L.pGmina/MiastoOSPPrzedmiot dotacjiKwota dotacji
1.KarczewOtwock Wielkiśredni samochód ratowniczo-gaśniczy średni samochód ratowniczo-gaśniczy (dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 400 000 zł – Gmina miała przyznane 100 000 zł uchwałą 64/21 z 18 maja br.)500 000,00 zł
2.JadówMyszadłasprzęt specjalistyczny, odzież ochrony indywidualnej strażaka39 982,00 zł
3.JadówMyszadłaodzież ochrony indywidualnej strażaka29 400,00 zł
4.MichałowiceNowa Wieśsprzęt specjalistyczny (3 szt. ubrań specjalnych, ramy bazowej wraz z osprzętem, systemu komory mieszania z osprzętem, systemu zasilania i tłoczenia z osprzętem)40 000,00 zł
5.MarkiMarkilekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy80 000,00 zł