Marszałek w Wołominie

0
256

Marszałek Adam Struzik odwiedził zakład DJ Chem Chemicals Poland S.A. jako jeden z najnowocześniejszych obiektów przemysłowych zarówno na Mazowszu jak i w Polsce. Rozmowy podczas spotkania 5 września marszałka z właścicielem zakładu dotyczyły m.in. rozwoju gospodarczego naszego regionu, czynników mających wpływ na rozwój technologiczny, rynku pracy i dobrych praktyk w kontaktach administracji publicznej z przedsiębiorstwami.

DJ Chem Chemicals Poland jest nie tylko znaczącym zakładem w regionie i pracodawcą dla wielu okolicznych mieszkańców, ale przede wszystkim dzięki takim przedsiębiorstwom Mazowsze jest najsilniejszym gospodarczo polskim województwem.  Produkt Krajowy Brutto Mazowsza – na którego czele od ponad 15 lat stoi marszałek Adam Struzik – przewyższył już PKB całej Ukrainy.

Właściciel firmy Bogdan Domagała to nie tylko twórca przedsiębiorstwa, które jest konkurencyjne na światowych rynkach, ponad 90 % swoich produktów eksportuje i którego klientami są światowe koncerny, ale również od wielu lat szefuje Jednostce Ratownictwa Chemicznego udzielającej  specjalistycznego wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wielu akcjach ratowniczych.

/red.