PONAD 9,8 MLN ZŁ Z PROW NA WODOCIĄGI I KANALIZACJĘ W SUBREGIONIE WARSZAWSKIM WSCHODNIM

0
242

Dąbrówka, Jakubów, Jabłonna, Strachówka, Siennica, Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki i Wiązowna to osiem spośród 45 gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do do 8 gmin z subregionu warszawskiego wschodniego trafi ponad 9,8 mln zł w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z subregionu warszawskiego wschodniego.

 

Gminy wciąż mają duże potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Są to kosztowne instalacje, dlatego środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie czy przebudowę – mówi  wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego 8 z subregionu warszawskiego wschodniego.

 

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

 

L.p.Nazwa beneficjentaTytuł projektuKwota pomocyPowiat
1.Gmina DąbrówkaRozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrówka1 830 680 złwołomiński
2.Gmina JakubówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów837 506 złmiński
3.Gmina JabłonnaBudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi2 000 000 zł legionowski
4.Gmina StrachówkaBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rozalin.165 050 zł wołomiński
5.Gmina SiennicaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowodwór, Zalesie – zlewnia P2 gmina Siennica.897 834 zł miński
6.Gmina Dębe WielkieBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Aleksandrówka gmina Dębe Wielkie oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Kobierne, Chrośla, Gorzanka, Walercin, Kąty Goździejewskie Pierwsze, Kąty Goździejewskie Drugie gmina Dębe Wielkie i w miejscowości Pustelnik gmina Stanisławów2 000 000 zł miński
7.Gmina Mińsk MazowieckiBudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup wyposażenia do SUW.192 490 zł miński
8.Gmina WiązownaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów gm. Wiązowna – ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie1 911 355 zł otwocki
RAZEM 9 834 915 

 

 

 

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

 

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl