Przygotowani na rok zmian w Wołominie

0
280

Kandydat na burmistrza Wołomina i kandydaci na radnych miejskich będą przez nas na pewno zgłoszeni, jak tylko rozpocznie się okres wyborczy – zapowiedzieli przedstawiciele wołomińskiego środowiska samorządowego mieszkańców podczas spotkania noworocznego. Ogłosili też, że rozpoczął działalność Klub im. H. K. Woyciechowskiego – nazwany od osoby założyciela Wołomina – który ma być miejscem dyskusji o przyszłości miasta i regionu.

Jak stwierdził Sylwester Jagodziński w przemówieniu otwierającym spotkanie (…) Klub Woyciechowskiego jest miejscem dyskusji o Wołominie – mocnych i słabych stronach , o przyszłości naszej gminy i regionu, o tym co konieczne, a co zbyteczne. Miejscem, w którym dyskusja ma odbywać się na płaszczyźnie porozumienia w wypracowywaniu dobrych rad i praktyk dla wszystkich odpowiadających za obszary władz w samorządzie, a nie konkurencji pomiędzy ugrupowaniami (…)

Zaproszeni przez wołomińskie środowisko samorządowe na spotkanie inauguracyjno-noworoczne, goście z terenu miasta i powiatu nie kryli pozytywnego zdziwienia, że w zebranej na sali ponad 50 osobowej grupie większość stanowią młodzi mieszkańcy Wołomina zainteresowani działaniem na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele samorządu na czele ze starostą wołomińskim, przedsiębiorcy z Wołomina i okolic oraz redaktorzy naczelni: Wieści Podwarszawskich, Mojej Gazety Regionalnej, Gazety Patria.

– Jestem zbudowany postawą młodych ludzi, z którymi razem współdziałamy. Widać, że są to osoby z ogromnym potencjałem i chęcią do wzięcia spraw w swoje ręce czyli przeprowadzenia głębokich zmian w Wołominie. Jestem przekonany, że ich determinacja i działanie przełoży się na poprawę życia mieszkańców w naszym mieście. Myślę, że w poprzednich latach dość skutecznie środowiska samorządowe, które sprawowały władzę, nie dopuszczały młodych do wykorzystania ich możliwości i zapału. Jak widać to się zmienia, dlatego bardzo cenimy sobie obecność w naszym środowisku osób z dużo większym od nas doświadczeniem biznesowym, zawodowym i samorządowym mówi Jakub Biesiada, jeden z organizatorów spotkania. 

Entuzjazm Jakuba Biesiady jest zrozumiały, wybory samorządowe w 2018 roku będą się odbywały na zasadach określonych w zmienionej ordynacji wyborczej, a to będzie premiowało nie tylko duże partie polityczne ale też dynamiczne i dobrze zorganizowane ugrupowania lokalne, działające na szczeblu gminy czy powiatu. 

Rolę władz samorządowych w wytyczaniu kierunków rozwoju miasta doskonale rozumiał Henryk Konstanty Woyciechowski, który po pierwszych wolnych wyborach samorządowych w grudniu 1919 roku, zgodził się pełnić funkcję wiceburmistrza Wołomina. Nawiązanie do osoby H. K. Woyciechowskiego jako człowieka o bardzo dużym wkładzie w to, że te tereny Wołomina mogły rozwinąć się w kierunku bycia miastem (sercem i stolicą powiatu wołomińskiego), jest symbolicznym wytyczeniem kierunku działania dla stowarzyszenia zorientowanego na rozwój miasta i powiatu.

 

//Autor: Tomasz Kuciński

 

 

Sylwester Jagodziński