Tutaj nie sprzyja się rozwojowi przemysłu

0
336

Jedna z dużych firm, realizująca milionowe inwestycje, nie dość, że zrezygnowała z rozwoju na swoich terenach w Wołominie, to finalnie podjęła decyzję o „opuszczeniu wołomińskiej lokalizacji”. Teraz protestują pracownicy DJCHEM Chemicals Poland S.A. w obawie o swoje miejsca pracy, która wynika ze skrajnie nieprofesjonalnego stosunku administracji Elżbiety Radwan do przedsiębiorczości. Tak złej sytuacji w Wołominie jeszcze nie było. Mało kto wierzy już w prymitywne pijarowe zabiegi kierownictwa wołomińskiego urzędu.

 

Wołomin mierny w porównaniu z sąsiednimi gminami

W Kobyłce lokalizuje się właśnie duże przedsiębiorstwo produkcyjne (wytwarzanie skanerów na lotniska). W Radzyminie w tej kadencji przystąpiły do lokalizacji aż trzy duże firmy: DHL (centrum logistyczne), stacja serwisowa Mercedesa i hala produkcyjno-magazynowa Panattoni Park. Wołomin, mimo że na trasie s8 zafunkcjonuje wkrótce „węzeł Wołomin” (podobnie jak węzeł Kobyłka), nie przyciągnął ani jednego dużego inwestora przemysłowego, który stworzyłby kilkaset miejsc pracy. Niestety, sprawy poszły w jeszcze gorszym kierunku: firma Exalo Drilling posiadająca kilka hektarów w gminie Wołomin, wobec pilnych potrzeb inwestycyjnych, jednak musiała wybrać inną lokalizację dla swoich przedsięwzięć. Powód? „Żaden inwestor nie jest zainteresowany terenem, na którym nie będzie mógł realizować działalności wobec własnych potrzeb” – informuje przedstawicielka spółki z grupy kapitałowej PGNiG – Exalo Drilling S.A.

W Wołominie jest dobry i przygotowany infrastrukturalnie teren przemysłowy przy ulicy Łukasiewicza. Zlokalizowany jest tam zakład DJCHEM a obok znajduje się kilkuhektarowy teren należący do Exalo, jednak firma ta podjęła decyzję o „relokacji w bardziej przyjazne dla przedsiębiorców miejsce” (wypowiedź przedstawiciela spółki). Obecnie działki Exalo wystawione są na sprzedaż, ale z tego samego powodu, nieruchomości tej zbyć nie można, bo żaden inwestor nie chce przyjść na niepewny co do przyszłości teren. Chodzi o formalności urbanistyczne, których władze miasta albo nie potrafią, albo nie chcą sprawnie załatwić, tak jak dzieje się to w gminach sąsiednich, nie mówiąc już o najlepszych samorządach w Polsce pod względem nastawienia pro-gospodarczego.

Na działania burmistrza Elżbiety Radwan, oprócz protestu pracowników, wpłynęła również oficjalna skarga w trybie administracyjnym złożona przez Exalo Drilling S.A. (Grupa PGNiG) oraz DJCHEM Chemicals Poland S.A. Czy oprócz straty miejsc pracy Wołomin mogą czekać również konsekwencje finansowe wynikające z roszczeń odszkodowawczych?

 

Protest pracowników DJCHEM i mieszkańców

Nie chodzi już o brak wspierania przedsiębiorczości w Wołominie, ale o normalność, bo również i tej niestety nie ma. Kto z mieszkańców mając własną działkę w Wołominie byłby w stanie czekać lata, na możliwość pobudowania na niej choćby komórki na narzędzia? W przypadku terenów przemysłowych zajętych przez poważne firmy stan ten ciągnie się już od ponad 4 lat. Jest tam obecnie pod względem formalnym całkowita blokada inwestycyjna! Stąd decyzja o relokacji firmy Exalo Drilling S.A.! Stąd protest pracowników DJ CHEM, który na sesji Rady Miejskiej w dniu 7 marca b.r. odczytała wiceprezes Anna Jadacka w towarzystwie dwóch dyrektorów z Zakładu. Treść dokumentu z protestem jest stanowcza i ostra, poniżej prezentujemy fragmenty wystąpienia:

Od kilku lat nie można przeprowadzić żadnej inwestycji budowlanej z powodów formalnych wynikających z działań gminy […] do dziś trwa ten patologiczny dla rozwoju gospodarczego stan.

[…] Władzom miejskim od dawna znana jest sytuacja dotycząca naszego miejsca pracy, tj. terenu należącego do DJ Chem Chemicals Poland S.A., na którym od kilku lat nie można przeprowadzić żadnej inwestycji budowlanej z powodów formalnych wynikających z działań gminy.

[…] Znane są Burmistrz Elżbiecie Radwan i jej urzędnikom drogi administracyjne do znormalizowania tej sytuacji jednak, ku ogólnemu zdziwieniu, do dziś trwa ten patologiczny dla rozwoju gospodarczego stan.

[…] Ta sytuacja dotyczy również sąsiadujących z terenem naszego Zakładu, nieruchomości należących do firmy Exalo Drilling S.A. z Grupy Kapitałowej PGNiG. Przedstawicielka tej firmy na łamach „Wieści Podwarszawskich” z 21.02.2018 r. poinformowała, że „Z powodu braku planu i niemożliwości rozwoju podjęto decyzję o opuszczeniu wołomińskiej lokalizacji i relokacji w bardziej przyjazne dla przedsiębiorców miejsce. […] Żaden inwestor nie jest zainteresowany terenem, na którym nie będzie mógł realizować działalności wg własnych koncepcji.”

[…] W związku z powyższym, w obawie o nasze miejsca pracy w Wołominie, protestujemy przeciwko obecnej polityce władz miasta skrajnie nieprzyjaznej dla rozwoju przedsiębiorczości. Żywimy obawę, że również nasz zakład w obliczu niemożliwości rozwoju w Wołominie, podobnie jak spółka Exalo Drilling, będzie zmuszony do zmiany lokalizacji, co spowoduje utratę obecnych i przyszłych miejsc pracy na terenie gminy.

Pracownicy DJCHEM: Żywimy obawę, że również nasz zakład w obliczu niemożliwości rozwoju w Wołominie, podobnie jak spółka Exalo Drilling, będzie zmuszony do zmiany lokalizacji, co spowoduje utratę obecnych i przyszłych miejsc pracy na terenie gminy.
Fragment PROTESTU PUBLICZNEGO przeciwko polityce ekipy Elżbiety Radwan w zakresie urbanistyki – odczytanego i złożonego na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Chocholi taniec grupki fanatycznych zwolenników burmistrz

Powagę sytuacji dostrzegają już wszystkie lokalne środowiska samorządowe, działacze społeczni oraz radni wszystkich ugrupowań. Świadczyć może o tym brak jakiejkolwiek pochwały dla zarządzania gminą przez Elżbietę Radwan ze strony radnych miejskich, podczas dyskusji nad uchwałą o ustaleniu wynagrodzenia dla burmistrza (zgodnie z przepisami robi to Rada Miejska) na marcowej sesji RM. Były za to z ich strony same uwagi krytyczne.

Obrońców swojej osoby, jako gospodarza gminy, Elżbieta Radwan ma coraz mniej – żarliwi ograniczają się głównie do pracowników urzędu i miejskich jednostek zależnych od burmistrza oraz ich rodzin i przyjaciół. Część niczym chochoły całymi godzinami zajmują się osłanianiem i ochranianiem, zamiast bardziej produktywnymi działaniami. Chodzi o fora internetowe, gdzie ciągle ci sami ludzie na wszelkie sposoby starają się wywoływać wrażenie, że wszelka krytyka w kierunku Elżbiety Radwan i jej współpracowników ma wyłącznie podłoże polityczne. Fakty jednak temu przeczą, a sytuacja dotycząca stosunku kierownictwa urzędu do potrzeby wspierania przedsiębiorczości jest szczególnie wymowna, ponieważ zagraża marginalizacją Wołomina w regionie i zmniejszaniem się wpływów do budżetu.

Wysłuchaj – odczytanie protestu pracowników DJCHEM przed burmistrz E. Radwan i Radą Miejską.

 

 


*

Wkrótce w netKonkret – siatka powiązań ekipy Elżbiety Radwan, czyli: kto robi za chochoła i dlaczego?

 Wikipedia: CHOCHOŁ