Wołomin. Grabiczna z dofinansowaniem

0
197

Budowa ulicy Grabicznej otrzyma dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019

Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził listę rankingową w ramach w/w programu. Dofinansowanie uzyskają 42 wnioski zarekomendowane przez wojewodę mazowieckiego. Kwota dla Mazowsza wynosi prawie 76,5 mln zł.

Wśród wszystkich wniosków, które otrzymają dotację 23 dotyczy dróg gminnych (projekt gminy Wołomin „Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordana Rozwadowskiego do ul. Matarewicza” został sklasyfikowany na 11 miejscu), a 19 powiatowych o łącznej długości ponad 128 km.

Na liście rankingowej znalazły się 144 projekty złożone przez samorządy. Pełne listy są dostępne na stronie www.mazowieckie.pl