Wszystkiego najlepszego WOŁOMIN!!! Dziś są symboliczne urodziny naszego miasta

1
341

Dziś przypada rocznica uzyskania praw miejskich przez Wołomin. Z tej okazji grób założyciela miasta oraz tablicę mu poświęconą z samego rana odwiedzili przedstawiciele Klubu im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego. Wołomin – jego przeszłość i przyszłość – są dla nas ważne, jest to nasze miejsce na ziemi i chcemy dla niego pomyślnego rozwoju – mówią młodzi członkowie wołomińskiego Klubu.

Wołomin formalnie stał się miastem 4 lutego 1919 r., na mocy dekretu Naczelnika RP Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej – 18 lutego 1894 r. Henryk Konstanty Woyciechowski zakupił dobra wołomińskie i wraz z rodziną zamieszkał tu. Majątek podzielił na dzielnice, wytyczył pierwsze istniejące do dziś ulice m. in. Lipińska, Mariańska, Miła, Polna. Potem zaczął sprzedawać działki pod zabudowę miejską. W 1908 r. był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej i został jej honorowym prezesem. Ofiarował OSP plac, aby jednostka mogła się rozwijać. Powstało tam targowisko, z którego dochód pozwolił na odpowiednie doposażenie strażaków. Po wybuchu Pierwszej Wojny światowej założono Komitet Obywatelski pod przewodnictwem H. Woyciechowskiego, który zajmował się pomocą społeczną. Po wkroczeniu Niemców w miejsce Komitetu powołano Radę Miejscową Opiekuńczą, która m.in. prowadziła ochronki dla dzieci – Woyciechowski był jej wiceprezesem.

Gdy Polska odzyskała niepodległość, a Wołomin uzyskał prawa miejskie, nowa Rada Miejska wybrała Henryka Konstantego Woyciechowskiego na wiceburmistrza Wołomina. Miał wówczas 71 lat.

H. K. Woyciechowski zmarł w Wołominie 13 czerwca 1934 r. Pochowano go na cmentarzu parafialnym Par. Świętej Trójcy w Kobyłce. (przeczytaj artykuł autorstwa p. Marzeny Kubacz p.t. „Założyciel Miasta” na stronie Dawny Wołomin )

Klub im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego

Stowarzyszenie o nazwie Klub im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego zostało niedawno wpisane do rejestru organizacji prowadzonego przez starostę wołomińskiego. Powstało z potrzeby inicjowania dyskusji i działań pro-rozwojowych dla Wołomina. Klub Woyciechowskiego jest miejscem dyskusji o naszym mieście – mocnych i słabych stronach , o przyszłości naszej gminy i regionu, o tym co konieczne, a co zbyteczne. Miejscem, w którym dyskusja ma odbywać się na płaszczyźnie porozumienia w wypracowywaniu dobrych rad i praktyk dla wszystkich odpowiadających za obszary władz w samorządzie a nie konkurencji pomiędzy ugrupowaniami. Członkowie i sympatycy Klubu Woyciechowskiego zapraszają do współpracy wszystkich, którzy mają pomysły i możliwości działania na rzecz lepszej przyszłości Wołomina. Klub stawia sobie za cel przypominanie, że podziały organizacyjne czy partyjne są jedynie sztucznie tworzonymi pozornymi barierami, natomiast to co jest naturalne i faktyczne to, fakt, że jesteśmy wszyscy mieszkańcami Wołomina i okolic i to jest nasze wspólne miejsce na ziemi.

Wołomin dziś

Miasto Wołomin zamieszkuje ponad 37 tysięcy mieszkańców natomiast całą Gminę Wołomin (miasto i sołectwa podmiejskie) zamieszkuje ponad 51 tysięcy ludzi. Wołomin jest też centralną gminą Powiatu Wołomińskiego składającego się z 12 gmin i zamieszkałego przez ponad 210 tysięcy mieszkańców. W Gminie Wołomin są dziś liczne przedszkola, szkoły, jednostki OSP oraz jednostka PSP, Komenda Powiatowa Policji, Szpital Powiatowy, liczne przychodnie zdrowia (publiczne i niepubliczne), działają liczne organizacje społeczne, funkcjonuje kilka parafii katolickich oraz parafia prawosławna. Wołomin jest siedzibą wielu małych firm oraz kilku średnich z powodzeniem zdobywających ponadlokalne rynki, a nawet rynki światowe w swoich branżach. Mieszkańcy Wołomina stanowią doskonałą bazę zasobów ludzkich dla gospodarki lokalnej oraz są doceniani na warszawskim rynku pracy ze względu m.in. na poziom wykształcenia, umiejętności zawodowe, ambicje i pracowitość.

Tomasz Kuciński

Przedstawiciele Klubu im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego przed grobem Założyciela Wołomina. Od lewej: Emil Wiatrak, Paweł Rybak, Radosław Krzyżewski, Mateusz Pietrzak, Konrad Rudziński, Anna Kotkiewicz, Sylwester Jagodziński

 

Przedstawiciele Klubu Woyciechowskiego pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 


Przeczytaj również:

Przygotowani na rok zmian w Wołominie

1 KOMENTARZ

  1. Bardzo ciekawie zapowiada się pomysł Klubu imienia Woyciechowskiego, któremu życzę jak najlepiej. Nie dajcie się nikomu podporządkować ani podkupić tylko idźcie włąsną drogą. Wtedy sukcesy macie murowane.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.